Ambulante jeugdhulp en individuele begeleiding

Bij Individuele begeleiding werk ik aan: het vergroten en behouden van de zelfredzaamheid en de mogelijkheden van de client en het inslijten en op niveau houden van reeds aangeleerde vaardigheden.

Dit kan als Individuele Begeleiding in de instelling en Individuele Begeleiding in de thuissituatie of Ambulante Jeugdhulp vergoed worden vanuit een PGB of ZIN. Ik heb contracten met diverse gemeenten.

Mijn achtergrond als verzorgende, groepsleidster, leerkracht en SBO-leerkracht zorgen er daarbij voor dat ik een breed scala aan verantwoorde begeleiding kan bieden en borgen.

Begeleidingsvormen

Ik kan begeleiding bieden middels verschillende vormen van gesprek, spel, muziek, zang, dans, beweging, beeldend of gezelschapsspel. Ook kunnen er gerichte oefenactiviteiten ondernomen worden die voor de cliënt alleen nog niet uitvoerbaar zijn zoals bijvoorbeeld: boodschappen doen, koken, kleding kopen of samen naar huis fietsen.

Hierbij gebruik ik vaardigheden die ik heb verworven tijdens mijn functies en opleidingen en cursussen zoals genoemd bij wie ben ik. Ik bied de cliënt en/of het gezin ondersteuning bij hun ontwikkeling en ontplooiing door aan te sluiten bij hun interesses, mogelijkheden en uitdagingen. Ik help de ouder(s)/verzorger(s) door te oefenen met het omgaan met de gevolgen van de aandoening, stoornis of beperking van de cliënt.

Tijdens mijn aanwezigheid draag ik vaak de volledige verantwoording voor de cliënt en zijn ouders/verzorgers/leiding tijdelijk ontlast van zorgplicht.

Met vaste regelmaat vindt er overleg plaats tussen ouders/verzorgers/leiding en mij over de ontwikkeling, doelen en wensen met betrekking tot de Individuele begeleiding.

Aangesloten bij

Voor de nieuwste ontwikkelingen, cursussen en informatie ben ik aangesloten bij PerSaldo, de belangen behartiging organisatie voor mensen met PGB. Ik ben vooraangemeld bij het SKJ register voor het verlenen van Ambulante Jeugdhulp.

Mijn AGB-code is 98-098913 en ik ben VECOZO gecertificeerd voor de WMO en de Jeugdwet.

Terug naar overzicht

Voor meer informatie neem gerust contact met mij op

Klik hier