HSP

HSP betekent Hoog Sensitief Persoon en wordt in de volksmond ook wel (hoog)gevoeligheid of hoogsensitiviteit genoemd. Alle mensen zijn in meerdere of mindere mate gevoelig, zeker jonge kinderen. Gevoelig voor stemmingen in groepen, gevoelens van anderen, onuitgesproken gedachten van anderen of meevoelen met iemands emoties of lichamelijke toestand. Steeds meer mensen ontdekken dat zij meer voelen, of anders waarnemen dan anderen. Ik spreek hier over voelen, maar dit kan ook zijn helder zien, helder ruiken of proeven, helder horen, helder voelen bij de ander, via voorwerpen of het eigen (energie)lichaam, een vooruitziende of terugkijkende blik, of het doorgeven van boodschappen. Zoveel mensen, zoveel variaties in hooggevoeligheid zijn er. Woorden schieten te kort om alle nuanceringen te duiden.

Herkennen en erkennen

Om leren om te gaan met je eigen hooggevoeligheid is een grondbeginsel. Vooral het leren kanaliseren, erkennen en herkennen van wat van jezelf is en waar je bij geholpen of geraakt wordt. Jezelf leren beschermen tegen overvraging is een essentiële basis en iets wat heel veel hooggevoelige mensen van alle leeftijden moeilijk vinden. Dat je nu vooral mens hier op aarde bent en hier moet leren je pad ten volle te leven is je eerste les hier op aarde. Veel hooggevoelige kinderen moeten bijvoorbeeld ook echt leren hier kind te zijn en volwassenen vaak het kind dat zij waren geven wat het eigenlijk nodig had. Ingewikkelde processen. Processen waar ik mensen van 0 tot 100 jaar bij mag helpen, duiden, leren, ondersteunen en helen.

Gevoelig ben je nooit voor niets. Jouw gevoeligheid heeft betekenis. Betekenis voor waarom jij dit hebt en wat dit op jouw levenspad betekent. Kennis daarvan betekent kennis over hoe de inzet en mogelijkheden voor jou mogen zijn, nu en in de toekomst.

Gevoelig zijn of hooggevoelig zijn hoeft ook zeker niet te betekenen dat je daadwerkelijk hiermee ‘aan het werk moet’ als professioneel medium. Vaak is het voornamelijk voor je eigen ontwikkeling, jouw incarnatie en die van je naasten. Dit vraagt veel begeleiding, afstemming en helderheid. Veel mensen doen een heel leven over het leren reguleren van wat zij voelen en hoe dat betekenis kan hebben voor hun eigen leven en dat van hun dierbaren. Alleen dat al kan een hele ontdekkingsreis zijn. Sommige mensen mogen al vroeg stappen in ontwikkeling maken en vinden hun weg waarbij zij helder mogen gaan afstemmen, doorgeven of werken voor grotere gehelen en ten bate van de wereld, zoals ik zelf heb mogen ervaren. Hoe klein of hoe groot je vraag ook is. Je bent welkom in mijn praktijk.

Steeds vaker komen er mensen op mijn pad die niet weten hoe ze zich af moeten sluiten van alles wat ze voelen. Mensen die zich willen schonen van energie die niet van hen is, of zoekende zijn naar de betekenis of verheldering van hun zijn. Veel puberende kinderen komen in een spagaat doordat enerzijds hun hooggevoeligheid en anderzijds een normaal puberende ontwikkeling soms haaks op elkaar kunnen staan. Dat kan het kind en de ouders knap moeilijk maken. De richting lijkt dan vaak zoek. Door dieper te kijken naar de ‘nukken en noden’ kan vaak snel lucht en mogelijkheid gegeven worden aan de eigen kracht van het kind en zijn of haar systeem en gezinssysteem. Steeds vaker wordt deze zorg ook geïndiceerd via gemeentelijke PGB of ZIN.

Opleidingen

Naast mijn opleidingen tot begeleider van hoog sensitieve mensen en mijn scholingen op pedagogisch en didactisch gebied was ik zelf een hoogsensitief kind. Ik heb mij via vele wegen mogen ontwikkelen tot medium en heb nu een warme samenwerking met mijn beide ouders, Joost en Mirre die medium zijn, vanuit onze eigen Lichtcirkel. Dit maakt mij tot wie ik nu ben: een helper, een begeleider maar vooral ‘instrument’, werkende vanuit het licht.

…En ook ik blijf immer in ontwikkeling, tot mijn laatste ademzucht.

Van hooggevoelige baby’s waar duidelijk ‘iets mee is’, pubers die in strijd zijn met al hun gevoelens, tot mensen in hun laatste fase van hun leven waarbij nu pas ‘de kwartjes vallen’ vinden hun weg naar mijn praktijk. Door mijn didactische achtergrond en opleiding tot begeleider HSP mag ik ook vanuit gemeentelijke indicaties kinderen en volwassenen begeleiden en behandelen in omgaan met hun HSP.

Terug naar overzicht

Voor meer informatie neem gerust contact met mij op

Klik hier