Kracht van muziek

Muzikale ontwikkeling begint al in de baarmoeder. Het ruisen van het bloed, het kloppen van het hart. Zelfs voor volwassenen werken deze geluiden nog rustgevend. Een mens in van nature op zoek naar contact met de ander, contact met de wereld, naar harmonie en structuur.

Muziek raakt diepere lagen en beroert je binnenste. Muziek stelt je in staat om meer grip op de wereld om je heen en op jezelf te krijgen en kan je helpen je veilig en geborgen te voelen.

In mijn OMB ga ik uit van mogelijkheden, van wat iemand kan, bijna kan of met hulp kan; mensen zijn vaak tot veel meer in staat dan gedacht of verondersteld wordt. Muziek is een middel om verschillende ontwikkelingen te stimuleren. Voor iedereen is dat anders en daarom werk ik op veel verschillende manieren.

Via muziek kan er gewerkt worden aan pedagogische en ortho-agogische doelen, aan spraak-taalontwikkeling, motorische ontwikkeling, muzikale ontwikkeling en aan sociaal-emotionele vaardigheden.

Muziek toevoegen aan spreektaal zorgt voor activering van zowel de linker- als rechterhersenhelft in plaats van alleen het taalcentrum en werkt vaak dieper door in het hele gestel.

Door toevoeging van beweging en sensorische beleving wordt er meer verinnerlijkt. Je gebruikt je hele zijn. Door eigenschappen van muziek te veranderen (parameters) verandert de beleving.

Ik werk methodisch en vraaggericht.

Muziek is een trilling die aanraakt, beroert, verzacht, versterkt, erkent, herkent, oplost, verwarmt en verrijkt.
Iedereen heeft klank en wil gehoord worden.
Een wereld zonder muziek zou stil en eenzaam zijn.
Muziek geeft klank aan wat je voelt, woorden aan wat je zeggen wilt.
Harmoniseren is contact maken.
Terug naar overzicht

Voor meer informatie neem gerust contact met mij op

Klik hier