Muziek- en zintuigenles

Muziek- en Zintuigenles is ontwikkeld voor kinderen van 0 t/m 4 jaar en Kinderdagverblijven. Bij Muziek- en Zintuigenles wordt de muziek intrinsiek en sensorisch ervaren; het prikkelt alle zintuigen.

Ik neem de kinderen samen met hun eigen groepsleiding mee op avontuur aansluitend bij het thema wat zij op dat moment behandelen. Een avontuur waarbij we mogen ruiken, voelen, proeven, zien, horen en vooral veel zelf muziek maken, zingen en bewegen.

Om de beleving van de muziek te vergroten neem ik prachtige instrumenten en attributen mee en werk ik op verschillende manieren. Kriebelig gras aan je blote voeten, vlinders die met je meevliegen, toverkleden die je meenemen in de magie, klanken die je in je hele lichaam voelt, klopspelletjes die je terugbrengen bij jezelf en geuren die herinneringen oproepen of aanmaken.

Meer over Muziek- en Zintuigenles

Mijn sensitieve, warme benadering en de klanken/liedjes die ik gebruik zorgen voor een veilige sfeer waar zelfs de jongste kinderen zich geborgen zullen voelen.

Door aan te sluiten bij het thema wat op dat moment behandelt wordt is Muziek- en Zintuigenles betekenisvol en logisch voor de kinderen en een verrijking van het pedagogisch didactische aanbod van het Kinderdagverblijf.

Ik schrijf een ontwikkelingsgericht programma op maat, uitgaande van de samenstelling van de groepen waarmee ik werk en de visie van het KDV. Zo heeft de babygroep een heel andere benadering nodig dan de peutergroep. Ieder ontwikkelingsleeftijd heeft zijn eigen ontwikkelingsdoelen. Jonge baby’s zijn bijv. veel gevoeliger voor ritme’s dan peuters en peuters hebben weer veel meer behoefte aan het uitbeelden. Hierbinnen is ook ruimte voor individuele behoeftes van kinderen of groepsleiding.

Veel van de gebruikte liedjes heb ik zelf geschreven en soms maak ik dankbaar gebruik van bestaande liedjes (uiteraard met toestemming)

Na afloop krijgt het Kinderdagverblijf het uitgewerkte programma, voorzien van verantwoording, bladmuziek en liedteksten zodat de groepsleiding zelf de activiteiten gedurende het thema kan herhalen.

Bij een terugkerend aanbod kan tijdens Muziek- en Zintuigenles gewerkt worden aan ortho-agogische en pedagogische doelen. Zo kan mijn nadruk bijvoorbeeld gelegd worden op contact maken, samen spelen of ik-versterking. Hierbij maak ik gebruik van mijn achtergrond als SociaalPedagogischWerker, leerkracht (Speciaal) Basis Onderwijs enOMB-er. Zo vormt Muziek- en Zintuigenles een verantwoord aandeel in de pedagogische visie/behoefte van het KDV. 

Verwijsliedjes

In een groep gebeurt veel. Een dag in een groep is vol activiteiten, handelingen en verwachtingen. Overgangsmomenten in het dagritme worden vaak als zwaartepunt gezien; de stroming in de groep lijkt doorbroken en er wordt ‘minder goed geluisterd’ Leerkrachten/begeleiders moeten vaak veel sturender gaan werken in plaats van het beoogde begeleiden.

Jonge kinderen kunnen vaak nog zo opgaan in hun eigen magische wereld dat er aan ze voorbijgaat wat er gezegd wordt (niet reageren of verdwaasd reageren) of dat het ze juist overvalt of overdondert (boos, angstig of verdrietig) Vaak is de stem van de leerkracht 1 van de vele stemmen en gaat dus op in de ruis van de groep.

Door een herkenbare melodie en ritme toe te voegen aan wat je wilt dat er gebeurt vormt jouw stem een andere geluidsgolf door de ruis heen die onmiddellijk opvalt. Je bereikt zelfs het kind achterin zonder dat je over de groep heen hoeft te gaan zingen! Hiervoor kun je verwijsliedjes gebruiken.

Het zacht zingend verschonen van een baby verhoogt het gevoel van geborgenheid en zorgt voor een zachte overgang tussen de activiteiten. Het jonge kind gaat in kracht en harmonie zijn eigenheid en rol in de groep verkennen “ Ik kan zelf mijn jas pakken, wij doen hem samen aan, zo doen wij het” Zo heb je zeer snel een groep druk spelende kinderen aan het opruimen.

Voor oudere kinderen kan muziek toevoegen onderwijs kracht geven aan bij voorbeeld; problemen met automatiseren, het zingen van spellingregels, tafels rappen of Engels zingen.

Ook voor mensen met Autisme, een lichamelijke en/of geestelijke beperking, Meervoudige Complexe handicap, psychische stoornis of dementie kunnen verwijsliedjes veel veiligheid en voorspelbaarheid bieden. Indien deze ook gekoppeld worden aan pictogrammen of plaatjes van de handeling die gaat plaatsvinden wordt het gevoel van betrokkenheid vergroot. Zo wordt er meer grip op de wereld om hen heen en op de eigen processen ervaren.

Ik beschik over vele verwijsliedjes, zelfgeschreven en vanuit andere bronnen. Ik leer de liedjes auditief aan met gebaren, zodat ook de leerkracht/begeleider het makkelijk leert. Je hoeft geen musicus te zijn! Iedereen heeft klank en stem: het gaat om de intentie waarmee je het brengt en het contact dat je beoogt! 

Terug naar overzicht

Voor meer informatie neem gerust contact met mij op

Klik hier