Neonatologie muziektherapie

Van januari t/m juni 2014 heeft op de afdeling Neonatologie van het Wilhelmina Kinderziekenhuis het muziektherapeutisch haalbaar-heidsonderzoek ‘Valse Start' plaats gevonden, dat werd opgesteld en uitgevoerd door mijzelf; Mariska Köhne-Krab, in kader van mijn speciaalstudie. Dit betrof oorspronkelijk een specialisatie voor de afronding van mijn opleiding Orthoagogische Muziekbegeleiding aan de Hogeschool InHolland, maar is uitgegroeid tot een haalbaarheids-onderzoek van een nieuwe specialisatie of discipline in de muziek-therapiewereld. De Neonatologie Muziektherapeut. Met dit onderzoek worden deuren geopend voor de toepassing van muziektherapie in de medische wereld.

In samenwerking met de medische- en verpleegkundige staf en ouders werd onderzocht of muziektherapie tijdens het kangoeroën in de normale dagelijkse setting aan de couveuse op de Intensive Care, High Care en Medium Care van de afdeling Neonatologie van het Wilhelmina Kinderziekenhuis met kinderen vanaf 28 weken haalbaar, uitvoerbaar en wenselijk is. Op basis van de subjectieve bevindingen en evaluaties van de muziektherapeut, de ouders en verpleegkundig- en medische staf werd geconcludeerd:

Muziektherapie op de afdeling Neonatologie is haalbaar, uitvoerbaar en wenselijk!

Gedurende deze pilot was het Wilhelmina Kinderziekenhuis het eerste ziekenhuis in Nederland en België waarbij muziektherapie op de afdeling Neonatologie als paramedisch discipline werd aangeboden bij de IC, HC en MC. In totaal werden 29 muziektherapiesessies gehouden met ouder(s) en kind, met kinderen vanaf 28 weken zwangerschap. 13 Kinderen, waaronder een tweeling en een drieling, hebben, afhankelijk van hun opnametijd, één tot zes sessies kunnen ontvangen.

Met het introduceren van de neonatalogie muziektherapie is voor zowel de muzische- als de medische wereld in Nederland nieuw werkterrein betreden. Dit heeft veel interesse gewekt bij andere muziektherapeuten die ook graag werkzaam zouden willen zijn op de Neonatologie afdeling. In Nederland zijn we gestart met het netwerk Medische Muziektherapie, waar Neonatologie een onderdeel van is. Werkveldverbreding, verder onderzoek en scholing vinden plaats.

Ik ben aangesloten bij de Fachkreis Musiktherapie in der Neonatologie: het Europees netwerk voor NICU-MT’rs ondersteund door de DMTG. Internationaal heb ik nu connecties met anderen NICU-MT’ers voor verdere internationale publicaties, samenwerking en professionalisering.  

Voor publicaties, geluid- en beeldmateriaal klik hier.

Terug naar overzicht

Voor meer informatie neem gerust contact met mij op

Klik hier