OMB: Ortho-Agogische muziekbegeleiding

Wat is OMB:

Ortho-Agogische Muziekbegeleiding wordt vaak Muziektherapie genoemd, maar werkt vanuit de Ortho-(ped)agogiek.

Als OMB-er werk ik aan het opheffen of verzachten van problemen en gedragingen die voortkomen uit een onderliggende blijvende aandoening , zoals: Autisme Spectrum Stoornissen, ADHD, ODD, psychische stoornissen, Alzheimer, dementie, lichamelijke en/of geestelijke beperking of sensorische integratieproblemen.

Mensen met een blijvende aandoening worden daar vaak mee geïdentificeerd: “Hij is Autist”. Ik gebruik muziek om bij de persoon achter die aandoening te komen; bij de mens die een aandoening heeft waar hij of zij last van ondervindt (of zijn omgeving). Vanuit erkenning en veiligheid kan geleerd, ervaren en verwerkt worden.

Ik werk methodisch en vraaggericht.

Mogelijke doelstellingen:

 • ervaren van veiligheid
 • competentie vergroten
 • contact maken en wederkerigheid creëren
 • vergroten van spanningsboog en concentratie
 • ordenen en structureren van omgeving en processen
 • keuzes leren maken
 • verantwoordelijkheid nemen
 • flexibiliteit verhogen, omgaan met schakelmomenten
 • zelfwaardering, ik-besef stimuleren en jezelf gerust kunnen stellen
 • lichaamsbewustwording, prikkelverwerking reguleren of stimuleren
 • uitbreiden van de belevingswereld
 • stimuleren van de grove-, fijne- en mondmotoriek
 • omgaan met de beperking, zoeken naar mogelijkheden
 • aanvoelen, uiten en bespreekbaar maken van gevoelens, en emoties
 • ontspannen, ontlading of juist activeren, stimulering

Individueel, groepsgericht, regulier of speciaal:

Bij Kinderdagverblijven, Peuterspeelzalen en (Speciaal) Basisonderwijs werk ik met individuele sessies voor kinderen met een (vermoede) ontwikkelingsstoornis. Dit kan als korte interventie of als langere periode van sessies worden ingezet.

OMB kan bijdragen aan een gevoel van competentie bij een kind waardoor het beter instaat is tot groei en leren binnen een reguliere setting. Hierdoor kan overvraging/overprikkeling worden voorkomen.

Bij Medisch Kinder Dagverblijf, Kinder Dag Centrum, Dag Activiteiten Centrum en Behandelgroepen werk ik met mensen van 0 tot 100 jaar, zowel individueel als met groepen. Daarbij kan aan groepsdoelen als aan individuele doelen gewerkt worden. Dit betreft altijd een langdurig, structureel aanbod.

Als OMB-er werk ik multidisciplinair en overleg ik met verzorgers, leiding en betrokken deskundigen zoals; de IB-er, orthopedagoog, logopediste, fysiotherapeut, psycholoog of gedragsdeskundige.

Bij je thuis:

Als OMB-er werk ik ook bij mensen thuis. Het voordeel hiervan is dat er directe terugkoppeling in het gezin plaatsvindt, waardoor de ervaringen opgedaan in de sessie langer doorwerkt.

Ik neem diverse instrumenten mee en gebruik veel verschillende werkvormen. De sessie vindt in een rustige ruimte plaats (bij voorkeur de eigen slaapkamer). Na de sessie koppel ik direct aan ouders/verzorgers terug hoe deze is verlopen.

Met regelmaat wordt er schriftelijk en mondeling aan ouder(s)/verzorger(s) verslag gedaan in een aparte afspraak. Daarbij help ik, middels een aparte afspraak, de ouder(s)/verzorger(s) met het oefenen hoe om te gaan met de gevolgen van de aandoening, stoornis of beperking van hun kind. Indien gewenst verstrek ik informatie of ga ik in overleg met instanties die betrokken zijn bij zorg omtrent het kind/het gezin.

Ik spreek altijd eerst een "probeer-sessie" af. Zo kunnen alle partijen ervaren/voelen/zien of samenwerking wenselijk is.

Verwarring:

OMB wordt in de volksmond Muziektherapie genoemd. Alleen als ik samenwerk met een psycholoog of multidisciplinair team kan ik als Muziektherapeut aangestuurd worden als aanvulling op de door hen gegeven behandeling. Wanneer ik zelfstandig werk ben ik OMB-er.

De Muziektherapie opleiding bestaat uit twee delen; het Ortho-Agogische en het Neuro Psychologische. OMB betreft het

Ortho-Agogische deel. Er zit wel een deel neuro-psychologie en ontwikkelingspsychologie in de opleiding. Dit is echter onvoldoende voor een BIG-registratie. Ik werk met mensen met blijvende stoornissen. Ik werk therapeutisch, maar daarbij kan ik dus niet de stoornis opheffen. Wel de problemen voortkomend uit de blijvende stoornis. Als ik wel met mensen met Traumaverwerking of Hechtings-problematiek werk is dat altijd in combinatie met een psycholoog.

Terug naar overzicht

Voor meer informatie neem gerust contact met mij op

Klik hier